Giao diện login vào PhpMyAdmin yêu cầu password

Cách đặt mật khẩu khi truy cập vào PHPMyADMIN trên XAMPP

Mặc định, khi cài đặt XAMPP và truy cập PHPMYADMIN, bạn sẽ thấy việc truy cập rất dễ dàng mà không yêu cầu mật khẩu. Việc này rõ ràng là không bảo mật và đôi lúc gây...
database

Express/NodeJs hỗ trợ các Cơ Sở Dữ Liệu nào?

Các ứng dụng Express có thể dùng nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau, và có khá là nhiều hướng tiếp cận để bạn có thể thực hiện Create, Read, Update and Delete (CRUD).1.Lựa chọn CSDL nào?Ứng dụng Express có thể...
sublime keyboard shortcuts

Tổng hợp các phím tắt trong Sublime text

Sublime Text là một editor cực mạnh và phù hợp với rất nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau. Một trong những tính năng nổi trội nhất của Sublime Text được cộng đồng đánh giá cao đó là hiệu...
photoshop

Cài đặt Photoshop CS6 trên Ubuntu

Photoshop CS6 là một trong những phần mềm nổi tiếng nhất mà có lẽ dân IT không ai không biết đến. Tuy nhiên, thường chúng ta chỉ cài đặt và sử dụng trên môi trường Windows, Mac.Trong bài viết...

Chia sẻ khiến con người bạn trở nên lớn lao hơn. Bạn càng cho đi nhiều thì cuộc sống càng có thể cho bạn nhiều.

— Jim Rohn

VPS nên dùng

Một số dự án mình đã làm