remote access mongodb

Cấu hình để truy cập CSDL MongoDB từ xa trên Linux Server

Khi cài đặt MongoDB, theo mặc định chỉ cho phép truy cập cơ sở dữ liệu (CSDL) cục bộ tại máy cài đặt, để truy cập từ xa đến CSDL này bạn cần cấu hình thêm.Giả sử như mô...
ssh linux

Cài đặt và cấu hình SSH từ cơ bản đến nâng cao trong Linux...

Để cài đặt và cấu hình cơ bản SSH, các bạn nên xem qua bài viết này: Cài đặt và cấu hình SSH từ cơ bản đến nâng cao trong Linux Server (phần 1)Trong bài viết này, mình sẽ hướng...
shell scripting

Viết Shell Script trên máy chủ Linux

Mục đích: Các Bạn có thể hình dung thay vì phải viết nhiều câu lệnh cùng lúc thì có một cách đơn giản hơn đó là dùng Shell Script => viết vào một file sau đó chạy file này...
nginx redirect

Cấu hình Nginx để redirect từ HTTP sang HTTPS

Ngày nay, HTTPS là giao thức khá phổ biến và được sử dụng rất nhiều trên các website, và nếu như bạn đang sử dụng HTTP trên máy chủ Nginx thì việc chuyển sang HTTPS phải thực hiện như...

Hãy làm điều mà bạn sợ hãi, và sự sợ hãi tất sẽ tan biến.

— Joseph Murphy

VPS nên dùng

Một số dự án mình đã làm