timezone config

Thay đổi múi giờ (TimeZone) trên máy chủ Linux Server (CentOS, Ubuntu)

Việc đặt lại đúng múi giờ cho máy chủ tưởng chừng như không quan trọng nhưng thực tế là rất quan trọng. Đặc biệt ảnh hưởng lớn trong một số trường hợp:Xem log hệ thống Cần đồng bộ...
nfs

Cấu hình NFS chia sẻ file trên Linux (Phần 2)

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình NFS trên phía Server và Client để giúp chia sẻ dữ liệu. Mô hình mình thực hiện trong bài này là mạng LAN như sau:Nếu các bạn...
mysql server

Cài đặt MySQL Server trên Ubuntu

1. Cài đặt MySQL ServerTrên hệ điều hành Ubuntu, MySQL Server đã được đưa vào gói APT. Để cài đặt, Bạn thực hiện lần lượt các lệnh sau: sudo apt-get update sudo apt-get install mysql-server Trong quá trình cài đặt, Bạn...
Chạy nodejs trên windows

Thay đổi môi trường chạy NodeJS trên Windows

Đối với môi trường Linux, khi chạy ứng dụng NodeJs, bạn chỉ đơn giản dùng câu lệnh NODE_ENV để khai báo biến môi trường và chạy ứng dụng. Ví dụ: NODE_ENV=production node app.js.Tuy...

Đừng ước mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, hãy ước mình giỏi giang hơn. Đừng ước bớt đi những vấn đề, hãy ước có thêm những kỹ năng. Đừng ước có ít đi những thử thách, hãy ước có thêm nhiều hiểu biết.

— Jim Rohn

VPS nên dùng

Một số dự án mình đã làm