Authen on Nginx

Đặt mật khẩu truy cập vào thư mục trong Nginx

Giả sử bạn đang sử dụng Nginx trên máy chủ web server và bạn có một website đang chạy ở địa chỉ: http://domain.comBây giờ bạn muốn khi người dùng truy cập vào thư mục /test thông qua địa chỉ...
nginx redirect

Cấu hình Nginx để redirect từ HTTP sang HTTPS

Ngày nay, HTTPS là giao thức khá phổ biến và được sử dụng rất nhiều trên các website, và nếu như bạn đang sử dụng HTTP trên máy chủ Nginx thì việc chuyển sang HTTPS phải thực hiện như...
phpMyAdmin

Import file SQL dung lượng lớn trên phpMyAdmin

Mặc định khi bạn cài đặt xong phpMyAdmin trên ubuntu server, phpMyAdmin chỉ cho phép upload file sql có dung lượng tối đa là 2MB như hình dưới đây.Để cho phép upload file với dụng lượng cao hơn, bạn...
ssh linux

Cài đặt và cấu hình SSH từ cơ bản đến nâng cao trong Linux...

Để cài đặt và cấu hình cơ bản SSH, các bạn nên xem qua bài viết này: Cài đặt và cấu hình SSH từ cơ bản đến nâng cao trong Linux Server (phần 1)Trong bài viết này, mình sẽ hướng...

Hãy mong ước cho người khác điều bạn mong ước cho chính mình. Đây là chìa khóa quan trọng cho những mối quan hệ hòa hợp giữa người với người.

— Joseph Murphy

VPS nên dùng

Một số dự án mình đã làm