Primary key and foreign key

Xóa Tables trong MySQL bỏ qua các rằng buộc về khóa ngoại (Foreign Keys)

Với MySQL - và bất kỳ cơ sở dữ liệu nào khác - bất kỳ lúc nào bạn muốn xây dựng lại lược đồ cơ sở dữ liệu của bạn, điều đầu tiên bạn thường làm là xóa tất...
database

Express/NodeJs hỗ trợ các Cơ Sở Dữ Liệu nào?

Các ứng dụng Express có thể dùng nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau, và có khá là nhiều hướng tiếp cận để bạn có thể thực hiện Create, Read, Update and Delete (CRUD).1.Lựa chọn CSDL nào?Ứng dụng Express có thể...
nginx redirect

Cấu hình Nginx để redirect từ HTTP sang HTTPS

Ngày nay, HTTPS là giao thức khá phổ biến và được sử dụng rất nhiều trên các website, và nếu như bạn đang sử dụng HTTP trên máy chủ Nginx thì việc chuyển sang HTTPS phải thực hiện như...
xenforo

Xenforo: Mã nguồn mở tuyệt vời dành cho mọi diễn đàn (forum)

Xenforo là một mã nguồn mở có tính phí dùng để xây dựng diễn đàn rất nhanh chóng và dễ dàng, thậm chí nhiều các diễn đàn lớn đã dần thay đổi vBulletin sang Xenforo.Xenfor được sáng lập bởi...

Học cách tách biệt những cái lớn và nhỏ. Rất nhiều người không làm tốt vì họ coi trọng những thứ nhỏ nhặt.

— Jim Rohn

VPS nên dùng

Một số dự án mình đã làm