mysql server

Cài đặt MySQL Server trên Ubuntu

1. Cài đặt MySQL ServerTrên hệ điều hành Ubuntu, MySQL Server đã được đưa vào gói APT. Để cài đặt, Bạn thực hiện lần lượt các lệnh sau: sudo apt-get update sudo apt-get install mysql-server Trong quá trình cài đặt, Bạn...
linux sudo

Cấp quyền sudo cho người dùng trong Linux Server

Trong hệ điều hành Linux, sudo được dùng khi muốn thực thi một lệnh với quyền của một user khác. Các khai báo cấp quyền này được đặc tả trong file “/etc/sudoers”. Những ghi nhận (log) của hệ thống...
Primary key and foreign key

Xóa Tables trong MySQL bỏ qua các rằng buộc về khóa ngoại (Foreign Keys)

Với MySQL - và bất kỳ cơ sở dữ liệu nào khác - bất kỳ lúc nào bạn muốn xây dựng lại lược đồ cơ sở dữ liệu của bạn, điều đầu tiên bạn thường làm là xóa tất...
google drive on linux

Backup tự động MongoDB và MySQL trên Linux Server và đồng bộ lên Google...

Trong việc vận hành máy chủ cũng như bất kỳ dịch vụ CNTT nào khác, việc backup là điều vô cùng cấp thiết. Trong bài nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn các để backup tự động CSDL MongoDB...

Nếu có thể hình dung mục tiêu của mình một cách rõ ràng, bạn sẽ có được những hỗ trợ cần thiết nhờ sự tác động thần kỳ của tiềm thức.

— Joseph Murphy

VPS nên dùng

Một số dự án mình đã làm