timezone config

Thay đổi múi giờ (TimeZone) trên máy chủ Linux Server (CentOS, Ubuntu)

Việc đặt lại đúng múi giờ cho máy chủ tưởng chừng như không quan trọng nhưng thực tế là rất quan trọng. Đặc biệt ảnh hưởng lớn trong một số trường hợp:Xem log hệ thống Cần đồng bộ...
linux nfs

Cấu hình NFS chia sẻ file trên Linux (Phần 1)

1. NFS là gì?NFS viết tắt của Network File System là một giao thức hệ thống tệp tin cho phép bạn gắn kết (mount) tới các thư mục trên máy chủ qua mạng. Điều này giúp cho bạn có...
nginx redirect

Cấu hình Nginx để redirect từ HTTP sang HTTPS

Ngày nay, HTTPS là giao thức khá phổ biến và được sử dụng rất nhiều trên các website, và nếu như bạn đang sử dụng HTTP trên máy chủ Nginx thì việc chuyển sang HTTPS phải thực hiện như...
mysql workbench

Cài đặt và cấu hình MySQL WorkBench trên Ubuntu 16.04

MySQL Workbench là một công cụ đồ họa giàu tính năng được sử dụng để mô hình hóa dữ liệu, xây dựng các truy vấn SQL, quản lý các máy chủ MySQL và hơn thế nữa. Sử dụng MySQL...

Mọi người đều có một vòng tròn năng lực khác nhau. Điều quan trọng không phải là vòng tròn lớn như thế nào. Điều quan trọng là hãy tập trung vào vòng tròn của bạn.

— Warren Buffett

VPS nên dùng

Một số dự án mình đã làm