photoshop

Cài đặt Photoshop CS6 trên Ubuntu

Photoshop CS6 là một trong những phần mềm nổi tiếng nhất mà có lẽ dân IT không ai không biết đến. Tuy nhiên, thường chúng ta chỉ cài đặt và sử dụng trên môi trường Windows, Mac.Trong bài viết...
phpMyAdmin

Import file SQL dung lượng lớn trên phpMyAdmin

Mặc định khi bạn cài đặt xong phpMyAdmin trên ubuntu server, phpMyAdmin chỉ cho phép upload file sql có dung lượng tối đa là 2MB như hình dưới đây.Để cho phép upload file với dụng lượng cao hơn, bạn...
mongodb

Chạy chương trình MongoDB trên môi trường Windows

Nếu các bạn sử dụng trên môi trường Linux như ubuntu, centos thì việc cài đặt MongoDB khá nhanh chóng. Tuy nhiên nếu thực hiện trên môi trường Windows thì việc cấu hình băn đầu sẽ có...
Chạy nodejs trên windows

Thay đổi môi trường chạy NodeJS trên Windows

Đối với môi trường Linux, khi chạy ứng dụng NodeJs, bạn chỉ đơn giản dùng câu lệnh NODE_ENV để khai báo biến môi trường và chạy ứng dụng. Ví dụ: NODE_ENV=production node app.js.Tuy...

Nếu có thể hình dung mục tiêu của mình một cách rõ ràng, bạn sẽ có được những hỗ trợ cần thiết nhờ sự tác động thần kỳ của tiềm thức.

— Joseph Murphy

VPS nên dùng

Một số dự án mình đã làm