mongodb

Chạy chương trình MongoDB trên môi trường Windows

Nếu các bạn sử dụng trên môi trường Linux như ubuntu, centos thì việc cài đặt MongoDB khá nhanh chóng. Tuy nhiên nếu thực hiện trên môi trường Windows thì việc cấu hình băn đầu sẽ có...
remote access mongodb

Cấu hình để truy cập CSDL MongoDB từ xa trên Linux Server

Khi cài đặt MongoDB, theo mặc định chỉ cho phép truy cập cơ sở dữ liệu (CSDL) cục bộ tại máy cài đặt, để truy cập từ xa đến CSDL này bạn cần cấu hình thêm.Giả sử như mô...
shell scripting

Viết Shell Script trên máy chủ Linux

Mục đích: Các Bạn có thể hình dung thay vì phải viết nhiều câu lệnh cùng lúc thì có một cách đơn giản hơn đó là dùng Shell Script => viết vào một file sau đó chạy file này...
nginx error 413

Fix lỗi “413 Request Entity Too Large” khi sử dụng Nginx

Nginx là 1 ứng dụng mã nguồn mở tuyệt vời được dùng làm máy chủ reverse proxy cho các giao thức HTTP, HTTPS, SMTP, POP3 và IMAP, cũng như là 1 máy chủ cân bằng tải (load balancer).Đôi lúc...

Để giải quyết mọi vấn đề, bạn cần tự hỏi mình 3 câu. Đầu tiên tôi có thể làm gì? thứ 2 tôi có thể đọc gì? và thứ 3, tôi có thể hỏi ai?

— Jim Rohn

VPS nên dùng

Một số dự án mình đã làm