Giao diện login vào PhpMyAdmin yêu cầu password

Cách đặt mật khẩu khi truy cập vào PHPMyADMIN trên XAMPP

Mặc định, khi cài đặt XAMPP và truy cập PHPMYADMIN, bạn sẽ thấy việc truy cập rất dễ dàng mà không yêu cầu mật khẩu. Việc này rõ ràng là không bảo mật và đôi lúc gây...
mongodb

Chạy chương trình MongoDB trên môi trường Windows

Nếu các bạn sử dụng trên môi trường Linux như ubuntu, centos thì việc cài đặt MongoDB khá nhanh chóng. Tuy nhiên nếu thực hiện trên môi trường Windows thì việc cấu hình băn đầu sẽ có...
nginx redirect

Cấu hình Nginx để redirect từ HTTP sang HTTPS

Ngày nay, HTTPS là giao thức khá phổ biến và được sử dụng rất nhiều trên các website, và nếu như bạn đang sử dụng HTTP trên máy chủ Nginx thì việc chuyển sang HTTPS phải thực hiện như...
Chạy nodejs trên windows

Thay đổi môi trường chạy NodeJS trên Windows

Đối với môi trường Linux, khi chạy ứng dụng NodeJs, bạn chỉ đơn giản dùng câu lệnh NODE_ENV để khai báo biến môi trường và chạy ứng dụng. Ví dụ: NODE_ENV=production node app.js.Tuy...

Không có thành công đích thực nếu thiếu đi sự thanh thản trong tâm hồn.

— Joseph Murphy

VPS nên dùng

Một số dự án mình đã làm