MySQL Workbench là một công cụ đồ họa giàu tính năng được sử dụng để mô hình hóa dữ liệu, xây dựng các truy vấn SQL, quản lý các máy chủ MySQL và hơn thế nữa. Sử dụng MySQL Wordbench, Bạn hoàn toàn có thể thay thế cho PhpMyAdmin vốn đã quá quen thuộc.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách cài đặt và cấu hình Workbench trên hệ điều hành Ubuntu.

1. Cài đặt MySQL Workbench

Trước khi cài đặt, bạn nên tiến hành cập nhật và nâng cấp gói của hệ thống:

sudo apt update 
sudo apt upgrade

Sau đó, cài đặt bằng lệnh sau:

sudo apt install mysql-workbench

Để kiểm tra việc cài đặt đã thành công, bạn chạy lệnh sau từ terminal:

mysql-workbench

Để xem các tùy chọn khởi chạy khác từ giao diện dòng lệnh, hãy sử dụng tùy chọn –help :
/usr/bin/mysql-workbench –help

MySQL Workbench hiển thị màn hình chào mừng này trong lần chạy đầu tiên:

2. Cấu hình MySQL Workbench

Một số tùy chọn được Workbench tích hợp để điều chỉnh các cài đặt như phiên bản máy chủ MySQL định kết nối đến, màu phông chữ và các cài đặt khác.
Để mở các tùy chọn này, hãy nhấp vào Edit , sau đó nhấp vào Preferences trong menu chính:

Bây giờ là việc quan trọng nhất, Bạn cần cần kết nối MySQL Workbench đến CSDL để làm việc. Bạn thực hiện các bước như sau:
– Bước 1: Mở MySQL Workbench và nhấp + để tạo kết nối mới:

– Bước 2: Tạo Connection Name. Nhấn vào menu thả xuống Connection Method và chọn Standard TCP/IP over SSH (nếu bạn muốn kết nối qua SSH) hoặc chỉ đơn thuần lựa chọn Standard TCP/IP (để kết nối qua giao thức TCP/IP). Hoàn thành các thông tin đăng nhập cho SSH và đăng nhập người dùng MySQL:

Ghi chú: cổng mặc định của máy chủ MySQL phải là 3306 trên 127.0.0.1 . Nếu bạn muốn kết nối với một máy chủ khác với một cổng khác, hãy cập nhật vào form tương ứng.

– Bước 3: Bạn chọn Test Connection để kiểm tra kết nối, nếu các tham số điền vào là đúng thì hệ thống sẽ báo kết nối thành công:

Và như vậy là Bạn đã kết nối thành công đến CSDL MySQL. Bây giờ bạn có thể thao tác như thêm, sửa, xóa các tables, records giống như trên công cụ PhpMyAdmin

Chúc các Bạn thành công.
Tham khảo: https://www.linode.com/docs/databases/mysql/install-and-configure-mysql-workbench-on-ubuntu/

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây