Trong quá trình vận hành máy chủ Linux, việc chúng ta phải sử dụng SSH là chuyện hàng ngày cần làm. Bài viết này sẽ hướng dẫn các Bạn cách cài đặt và cấu hình cơ bản.

Trước tiên, chúng ta cần cài đặt dịch vụ này bằng lệnh sau:

Đối với Ubuntu Server

apt-get install openssh-server openssh-client

CentOS Server

yum -y install openssh-server openssh-clients

Để sử dụng được lệnh SSH, bạn cần chỉnh sửa file cấu hình bằng cách mở file /etc/ssh/sshd_config.

Một số cấu hình cơ bản như sau:

#Cổng mặc định của SSH Server 
Port 22 
#Cho phép user root đăng nhập qua kết nối SSH 
PermitRootLogin no 
#Cho phép đăng nhập bằng password 
PasswordAuthentication yes

Sau cùng, Bạn chỉ cần khởi động lại dịch vụ để hệ thống ghi nhận lại các thay đổi.

sudo service ssh restart

Đến bước này, bạn đã kích hoạt xong dịch vụ SSH, Bạn có thể tiến hành SSH bằng các phần mềm trên windows như là Puty, SecureSSH,… hoặc sử dụng lệnh SSH trực tiếp trên command line của các hệ điều hành Linux hoặc MacOS.

Vấn đề bảo mật:

Bởi mặc định SSH hoạt động trên port 22 và user Root là người dùng mặc định có quyền tối cao trong hệ thống nên để tăng cường bảo mật có một số phương án bạn có thể áp dụng:
Đổi port SSH sang port khác
Sử dụng một taì khoản khác không phải tài khoản root để login từ xa
Không cho login bằng mật khẩu và thay bằng việc sử dụng private/public key
Các phương án này Chúng ta sẽ cùng thực hiện trong các phần tiếp theo nhé.

Chúc các bạn thành công.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây