Một chức năng vô cùng quan trọng của PM2 là tự chạy lại app ngay khi khởi động lại hệ thống.
Vấn đề này sẽ đặc biệt cần thiết trong các trường hợp bạn cần tắt máy chủ để bảo trì hoặc đơn giản là cần khởi động lại hệ thống do một yêu cầu nào đó hoặc cũng có thể do nhà cung cấp dịch vụ cần nâng cấp hệ thống. Khi đó nếu bạn không lưu lại các app đang chạy và start các app một cách tự động thì ứng dụng của bạn sẽ bị gián đoạn và người dùng không thể truy cập.

Để làm việc này, bạn cần cấu hình PM2 để lưu lại các app đang chạy.
Trước tiên, cần thiết lập biến môi trường để ứng dụng của bạn chạy như một service:

sudo env PATH=$PATH:/usr/local/bin pm2 startup -u [username]

Trong đó [username] là tên user của bạn.

Tiếp đó, bạn cần yêu cầu PM2 lưu lại các tiến trình đang chạy bằng lệnh:

pm2 save

Bây giờ, nếu có thể yên tâm khởi động lại hệ thống và ngay sau khi khởi động sau, ứng dụng của bạn sẽ được khởi chạy lại ngay lập tức.

Trong trường hợp bạn muốn xóa cấu hình này trên PM2, bạn cần thực hiện như sau:
Ngừng kích hoạt việc khởi chạy PM2 khi hệ thống khởi động

pm2 unstartup

Xóa các app quản lý bởi PM2 và lưu lại cấu hình

pm2 stop yourapp 
pm2 delete yourapp 
pm2 save

(nếu vẫn không được bạn cần xóa file dump.pm2 trong thư mục pm2, thường được tạo ra trong thư mục home của người dùng là ~/.pm2)

Chúc các bạn thành công.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây