Hướng dẫn này sẽ giúp bạn kích hoạt tài khoản Root được phép login từ xa trên máy chủ Ubuntu 16.04 Server hoặc Destop thông qua SSH.

Bởi mặc định, quyền truy xuất từ xa với tài khoản root bị cấm (denied), khi bạn truy xuất sẽ nhận được kết quả: “Permission denied”

$ ssh [email protected] 
[email protected]'s password: 
Permission denied, please try again. 
[email protected]'s password:

Để kích hoạt tài khoản Root được phép login từ xa, bạn có thể thực hiện một trong hai cách sau:

Cách 1: chạy lệnh dưới đây

$ sudo sed -i 's/prohibit-password/yes/' /etc/ssh/sshd_config

Cách 2: chỉnh sửa cấu hình sshd bằng việc mở file tại đường dẫn /etc/ssh/sshd_config và thay đổi như sau:

FROM: 
PermitRootLogin prohibit-password 
TO: 
PermitRootLogin yes

Cuối cùng, hãy khởi động lại dịch vụ sshd và bạn có thể truy cập bằng tài khoản root từ xa qua ssh vào máy chủ ubuntu server 16.04

$ sudo systemctl restart sshd

Chúc các bạn thành công.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây