Trang chủ Database

Database

mongodb

Chạy chương trình MongoDB trên môi trường Windows

Nếu các bạn sử dụng trên môi trường Linux như ubuntu, centos thì việc cài đặt MongoDB khá nhanh chóng. Tuy nhiên nếu thực hiện trên môi...
Giao diện login vào PhpMyAdmin yêu cầu password

Cách đặt mật khẩu khi truy cập vào PHPMyADMIN trên XAMPP

Mặc định, khi cài đặt XAMPP và truy cập PHPMYADMIN, bạn sẽ thấy việc truy cập rất dễ dàng mà không yêu cầu mật khẩu. Việc này...
mongodb

Cài đặt MongoDB trên Ubuntu Server

MongoDB là mã nguồn mở dùng để quản trị các cơ sở dữ liệu không quan hệ (NoSQL). MongoDB được coi là một trong những cơ sở dữ liệu...
phpMyAdmin

Import file SQL dung lượng lớn trên phpMyAdmin

Mặc định khi bạn cài đặt xong phpMyAdmin trên ubuntu server, phpMyAdmin chỉ cho phép upload file sql có dung lượng tối đa là 2MB như hình dưới đây.Để...
phpMyAdmin

Cài đặt phpMyAdmin trên Ubuntu Server

phpMyAdmin là một công cụ nguồn mở miễn phí được viết bằng PHP và được sử dụng để quản trị CSDL MySQL thông qua một trình duyệt web. Nó có...
database

Express/NodeJs hỗ trợ các Cơ Sở Dữ Liệu nào?

Các ứng dụng Express có thể dùng nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau, và có khá là nhiều hướng tiếp cận để bạn có thể thực hiện Create, Read, Update...
google drive on linux

Backup tự động MongoDB và MySQL trên Linux Server và đồng bộ lên Google...

Trong việc vận hành máy chủ cũng như bất kỳ dịch vụ CNTT nào khác, việc backup là điều vô cùng cấp thiết. Trong bài nay, mình sẽ hướng...
mysql server

Cấu hình truy cập CSDL MySQL từ xa trên Linux Server

Nếu bạn sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) là MongoDB thì Bạn nên xem bài viết này: Cấu hình để truy cập CSDL MongoDB từ xa trên Linux...
remote access mongodb

Cấu hình để truy cập CSDL MongoDB từ xa trên Linux Server

Khi cài đặt MongoDB, theo mặc định chỉ cho phép truy cập cơ sở dữ liệu (CSDL) cục bộ tại máy cài đặt, để truy cập từ xa đến...
mongo db

Gỡ bỏ hoàn toàn MongoDB trên ubuntu

MongoDB là một cơ sở dữ liệu NoSQL khá phổ biến. Tuy nhiên, trong quá mình sử dụng thực tế, MongoDB thường xuyên được nâng cấp phiên bản. Để...

Bài viết mới nhất