Giao diện login vào PhpMyAdmin yêu cầu password

Cách đặt mật khẩu khi truy cập vào PHPMyADMIN trên XAMPP

Mặc định, khi cài đặt XAMPP và truy cập PHPMYADMIN, bạn sẽ thấy việc truy cập rất dễ dàng mà không yêu cầu mật khẩu. Việc này...
phpMyAdmin

Import file SQL dung lượng lớn trên phpMyAdmin

Mặc định khi bạn cài đặt xong phpMyAdmin trên ubuntu server, phpMyAdmin chỉ cho phép upload file sql có dung lượng tối đa là 2MB như hình dưới đây.Để...
phpMyAdmin

Cài đặt phpMyAdmin trên Ubuntu Server

phpMyAdmin là một công cụ nguồn mở miễn phí được viết bằng PHP và được sử dụng để quản trị CSDL MySQL thông qua một trình duyệt web. Nó có...
database

Express/NodeJs hỗ trợ các Cơ Sở Dữ Liệu nào?

Các ứng dụng Express có thể dùng nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau, và có khá là nhiều hướng tiếp cận để bạn có thể thực hiện Create, Read, Update...
google drive on linux

Backup tự động MongoDB và MySQL trên Linux Server và đồng bộ lên Google...

Trong việc vận hành máy chủ cũng như bất kỳ dịch vụ CNTT nào khác, việc backup là điều vô cùng cấp thiết. Trong bài nay, mình sẽ hướng...
mysql server

Cấu hình truy cập CSDL MySQL từ xa trên Linux Server

Nếu bạn sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) là MongoDB thì Bạn nên xem bài viết này: Cấu hình để truy cập CSDL MongoDB từ xa trên Linux...
mysql workbench

Cài đặt và cấu hình MySQL WorkBench trên Ubuntu 16.04

MySQL Workbench là một công cụ đồ họa giàu tính năng được sử dụng để mô hình hóa dữ liệu, xây dựng các truy vấn SQL, quản lý các...
Primary key and foreign key

Xóa Tables trong MySQL bỏ qua các rằng buộc về khóa ngoại (Foreign Keys)

Với MySQL - và bất kỳ cơ sở dữ liệu nào khác - bất kỳ lúc nào bạn muốn xây dựng lại lược đồ cơ sở dữ liệu của...
mysql server

Cài đặt MySQL Server trên Ubuntu

1. Cài đặt MySQL ServerTrên hệ điều hành Ubuntu, MySQL Server đã được đưa vào gói APT. Để cài đặt, Bạn thực hiện lần lượt các lệnh sau: sudo apt-get...

Bài viết mới nhất