Nginx

nginx rules

Thiết lập rules trong Nginx

Khi sử dụng Nginx, để rewrite url hoặc redirect bạn cần thiết đặt thông qua các rules. Các rules này sẽ được thiết lập trong tệp tin cấu hình...
Authen on Nginx

Đặt mật khẩu truy cập vào thư mục trong Nginx

Giả sử bạn đang sử dụng Nginx trên máy chủ web server và bạn có một website đang chạy ở địa chỉ: http://domain.comBây giờ bạn muốn khi người dùng...
nginx error 413

Fix lỗi “413 Request Entity Too Large” khi sử dụng Nginx

Nginx là 1 ứng dụng mã nguồn mở tuyệt vời được dùng làm máy chủ reverse proxy cho các giao thức HTTP, HTTPS, SMTP, POP3 và IMAP, cũng như...
nginx redirect

Cấu hình Nginx để redirect từ HTTP sang HTTPS

Ngày nay, HTTPS là giao thức khá phổ biến và được sử dụng rất nhiều trên các website, và nếu như bạn đang sử dụng HTTP trên máy chủ...

Bài viết mới nhất