OS/ENV

linux sudo

Cấp quyền sudo cho người dùng trong Linux Server

Trong hệ điều hành Linux, sudo được dùng khi muốn thực thi một lệnh với quyền của một user khác. Các khai báo cấp quyền này được đặc tả...
Process service

Quản lý tiến trình (Process) và Service trong Linux Server

Chúng ta biết rằng, Các bản phân phối hệ điều hành ngày này đều hoạt động được theo cơ chế đa nhiệm, tức là có thể thực thi cùng...
shell scripting

Viết Shell Script trên máy chủ Linux

Mục đích: Các Bạn có thể hình dung thay vì phải viết nhiều câu lệnh cùng lúc thì có một cách đơn giản hơn đó là dùng Shell Script...
timezone config

Thay đổi múi giờ (TimeZone) trên máy chủ Linux Server (CentOS, Ubuntu)

Việc đặt lại đúng múi giờ cho máy chủ tưởng chừng như không quan trọng nhưng thực tế là rất quan trọng. Đặc biệt ảnh hưởng lớn trong một...
ubuntu ssh

Cho phép tài khoản ROOT đăng nhập từ xa qua SSH trên máy chủ...

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn kích hoạt tài khoản Root được phép login từ xa trên máy chủ Ubuntu 16.04 Server hoặc Destop thông qua SSH.Bởi mặc định,...
ubuntu logo

Cấu hình địa chỉ IP cho máy chủ Ubuntu Server

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho máy chủ Ubuntu Server 16.04.Trước tiên, bạn cần phải login vào máy...

Bài viết mới nhất