Trang chủ Programming

Programming

Chạy nodejs trên windows

Thay đổi môi trường chạy NodeJS trên Windows

Đối với môi trường Linux, khi chạy ứng dụng NodeJs, bạn chỉ đơn giản dùng câu lệnh NODE_ENV để khai báo biến môi trường và chạy ứng...
database

Express/NodeJs hỗ trợ các Cơ Sở Dữ Liệu nào?

Các ứng dụng Express có thể dùng nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau, và có khá là nhiều hướng tiếp cận để bạn có thể thực hiện Create, Read, Update...
pm2

Cấu hình PM2 tự khởi chạy ứng dụng NodeJs khi hệ thống khởi động

Một chức năng vô cùng quan trọng của PM2 là tự chạy lại app ngay khi khởi động lại hệ thống. Vấn đề này sẽ đặc biệt cần thiết trong...

Bài viết mới nhất