Đối với môi trường Linux, khi chạy ứng dụng NodeJs, bạn chỉ đơn giản dùng câu lệnh NODE_ENV để khai báo biến môi trường và chạy ứng dụng. Ví dụ: NODE_ENV=production node app.js.

Tuy nhiên, khi thực hiện điều này trên Windows thì sẽ không chạy được vì Windows không hiểu câu lệnh NODE_ENV. Bài viết này để cập đến một mẹo nhỏ để chạy ứng dụng NodeJs trên môi trường Windows. Bạn có thể dùng một trong hai cách sau:

Cách 1: thiết lập biến NODE_ENV

Sử dụng Lệnh sau để chạy

  • #set NODE_ENV=production
  • #node app.js
Thay đổi môi trường chạy nodejs trên windows
Chú ý: Hai dòng lệnh trên Bạn phải chạy trên cùng một cửa sổ Command Line

Cách 2: sử dụng module

Nếu không dùng cách 1, bạn có thể cài module “win-node-env” để thực hiện việc này.

Xem chi tiết hướng dẫn và cách dùng tại đây: https://github.com/laggingreflex/win-node-env

Chúc các bạn thành công. 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây