Việc đặt lại đúng múi giờ cho máy chủ tưởng chừng như không quan trọng nhưng thực tế là rất quan trọng. Đặc biệt ảnh hưởng lớn trong một số trường hợp:

  • Xem log hệ thống
  • Cần đồng bộ thời gian giữa các dịch vụ chạy trên máy chủ với các dịch vụ tại các máy chủ khác
  • Các lệnh thực thi tự động theo lịch trình đặt trên máy chủ
  • Và còn nhiều trường hợp khác,…

Thực tế, trường hợp hay gặp nhất là người dùng tại Việt Nam thuê VPS hay đặt máy chủ tại các quốc gia khác, khi đó hệ thống sẽ cập nhật thời gian theo múi giờ tại quốc gia đó.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn đặt lại múi giờ cho máy chủ Linux Server

1. Đối với máy chủ CentOS 6/7

– Kiểm tra múi giờ hiện tại:

# date

– Cập nhật lại timezone sang Asia/Ho_Chi_Minh:

# rm -f /etc/localtime 
# ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

– Xem lại kết quả đã thay đổi chưa bằng cách dùng lệnh: #date như trên
Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn các timezone khác tại đây: /usr/share/zoneinfo/

2. Đối với máy chủ Ubuntu 14/15/16

– Kiêm tra thời gian hiện tại trên máy chủ

#timedatctl

– Xem danh sách giờ các nước trong khu vực Asia có trên hệ thống

#timedatectl list-timezones | grep Asia

– Cập nhật lại timezone cho server

#timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh

– Xem lại kết quả đã thay đổi chưa bằng cách dùng lệnh: #timedatectl như trên

Như vậy là thiết lập xong, chúc các bạn thực hiện thành công.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây